AVG verklaring Black Hills Motor Tours

PRIVACYVERKLARING:
Black Hills Motor Tours, gevestigd aan de Horstweg 2, 7371BP, te Loenen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Black Hills Motor Tours verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam; Geboortedatum; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres; Bankrekeningnummer, kopie rijbewijs en kopie paspoort.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Black Hills Motor Tours bewaart uw persoonsgegevens in niet toegankelijk computer bestand, waar alleen de directie van Black Hills Motor Tours toegang tot heeft en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens:
Voor- en achternaam; Geboortedatum; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres; Bankrekeningnummer, kopie rijbewijs en kopie paspoort tot uiterlijk eind van het kalenderjaar waarin uw reis heeft plaatsgevonden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Black Hills Motor Tours verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Bezwaar, vragen, opmerkingen:
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Black Hills Motor tours De directie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Black Hills Motor Tours wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Black Hills Motor Tours neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Black Hills Motor Tours.