Algemene voorwaarden

Aanvaarden algemene voorwaarden en vrijwaring aansprakelijkheid.
Met het insturen van het boekingsformulier op welke wijze dan ook, verklaar je bekend te zijn met de algemene voorwaarden en deze te accepteren als een bindende overeenkomst tussen jou en Black Hills Motor Tours. Tevens is er na het insturen van dit boekingsformulier sprake van een bindende overeenkomst.

Black Hills Motor Tours.
Al onze reizen worden georganiseerd en uitgevoerd door Black Hills Motor Tours.

Reservering en aanbetaling.
Er is alleen sprake van een overeenkomst indien het boekingsformulier volledig ingevuld en ondertekend is. Indien de volledige reissom niet tijdig is ontvangen door Black Hills Motor Tours, behoudt zij zich het recht voor de reservering als geannuleerd te beschouwen en de geleden schade in rekening te brengen bij de deelnemer.

Prijzen.
Alle genoemde prijzen zijn na zorgvuldige calculatie tot stand gekomen. Indien zich onverwachte prijswijzigingen voordoen, zal her-calculatie plaatsvinden. Deelnemers worden hier zo snel als mogelijk van op de hoogte gesteld.

Inbegrepen in de tour.
Bij de beschrijving van zowel de containertrip als de begeleide reizen staat nadrukkelijk vernoemd wat inbegrepen is.

Annulering door deelnemer.
Als een deelnemer voorafgaand aan, of tijdens de tour, om welke reden dan ook, niet instaat is deze te maken of af te maken zal er geen sprake zijn van restitutie van de reissom.

Annulering en terugbetaling van betaalde gelden.
Vanaf het moment dat Black Hills Motor Tours heeft besloten dat de reis waarvoor de deelnemer heeft geboekt doorgang vindt, is de deelnemer bij annulering zijnerzijds, de volledige reissom verschuldigd.

Minimum aantal deelnemers.
Te allen tijde kan Black Hills Motor Tours de reis annuleren indien er niet voldoende deelnemers geboekt hebben en volledig betaald hebben voor die reis. Black Hills Motor Tours bepaalt per tour zelf hoeveel deelnemers er noodzakelijk zijn voor betreffende tour of containertrip.

Borg en verzekering motorhuur.
De deelnemer sluit zelf zijn huurovereenkomst af met de motorverhuurder. Black Hills Motor Tours staat buiten deze overeenkomst, ook al wordt het huurbedrag door Black Hills motor Tours voldaan.

Aansprakelijkheid.
Black Hills Motor Tours is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor aanrijdingen en/of ongelukken en de daaruit voortvloeiende schade. Daarnaast behoudt Black Hills motor Tours zich het recht voor, gedeeltes van of de gehele route aan te passen, daar waar zij dit noodzakelijk acht. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid tijdens de reis. Black Hills Motor Tours kan niet aansprakelijk gesteld worden voor voorvallen waaruit verwondingen of overlijden van deelnemers ontstaan. Dit betreft tevens schade aan eigendommen van deelnemers.

Weersomstandigheden of omstandigheden van buitenkomend heil.
De tours van Black Hills Motor Tours worden zo gepland zodat deze plaatsvinden in een gunstige jaargetijde v.w.b. de te verwachten weersomstandigheden. Veel van onze tours worden echter verreden in gebieden waar het weer snel kan veranderen. Black Hills Motor Tours kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of wijzigingen in het programma als gevolg van slechte weersomstandigheden. Black Hills Motor Tours zal er alles aan doen in geval van slechte weersomstandigheden, de deelnemers een passend alternatief te bieden.

Drukfouten.
Aan drukfouten kunnen geen rechten ontleend worden.

Verkeersgedragingen deelnemers.
Deelnemers worden geacht zich te houden aan de lokaal geldende verkeersregels. Indien een deelnemer zich herhaaldelijk onttrekt aan het opvolgen van deze verkeersregels en of ander storend gedrag vertoont jegens reisleiders/andere deelnemers, behoudt Black Hills Motor Tours zich het recht voor, direct eenzijdig de overeenkomst te ontbinden. In dit geval wordt er geen reissom gerestitueerd.

Paspoort, visum en gezondheid.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de lokale regels inzake geldig paspoort, visum en rijbewijs. Hij/zij draagt ook zelf de gevolgen voor het niet voldoen aan de lokale regels.

SCHADE
In geval van schade door een ongeval dient altijd  zo snel mogelijk een politierapport opgemaakt te worden. Bij ontbreken hiervan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Te allen tijde dient het schade bedrag ter plaatse (verhuurder) te worden voldaan, tot het maximum van eigen risico. Schade door oneigenlijk gebruik, nalatigheid of roekeloos rijgedrag is voor eigen risico en het schadebedrag dient  (na taxatie) ter plaatse te worden voldaan.

Verklaring.
Bij het ondertekenen van het aanmeldingsformulier verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden te hebben gelezen, daar mee akkoord te zijn en deze te begrijpen.


ALGEMENE INFORMATIE USA

ESTA
Voorafgaand aan uw reis naar de USA dient u een ESTA aanvraag te doen. Dit kan via de website www.esta.gov. U krijgt na aanvraag onmiddellijk wel of geen toestemming het land te bezoeken. Uw ESTA is 2 jaar geldig.

PASPOORT, RIJBEWIJS EN CREDITCARD
Uw paspoort en rijbewijs dienen na uw terugkomst uit Amerika nog 3 maanden geldig te zijn. Een Internationaal Rijbewijs is niet verplicht. Een creditcard is een must in de USA, onder meer voor het voldoen van de borgsom van uw motor. Vraag deze tijdig aan. Controleer tevens dat uw bankpas voor de USA is geactiveerd. Dit staat namelijk niet automatisch aan.

MINIMUM LEEFTIJD
Voor de groepsreizen is de minimum leeftijd 18 jaar.

REISDUUR
De reisduur wordt in hele dagen aangegeven, de dagen van vertrek en aankomst worden daar in meegeteld.

TIJDSVERSCHIL
Denver (Mountain Time), 8 uur vroeger.
Miami (Eastern Time), 6 uur vroeger.

TAX EN FOOIEN
In Amerika is het gebruikelijk de prijs exclusief de BTW te vermelden. De BTW is per staat verschillend deze varieert tussen de 7 en 10%. In bars en restaurants is het bedieningsgeld niet inbegrepen. Een normaal bedrag voor dit bedieningsgeld (fooi) ligt tussen de 15 en 20%.

VERZEKERINGEN
U dient zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering met werelddekking.

MOTOREN EN ACCESSOIRES
De door u gehuurde motor verkeert in zeer goede staat. Deze wordt aan u verhuurd door een geautoriseerde Harley-Davidson dealer of een verhuurstation van Eagle Rider. Bij het afhalen dient u een huurcontract te ondertekenen.

BORG
Bij het afhalen van uw motor dient u over een creditcard te beschikken voor het borg staan voor de motor. Deze borg wordt niet afgeschreven van uw rekening.

Maak een motorreis door de USA! Neem contact met ons op voor meer informatie